Zespół

Friedwart A. Becker

becker@tigges.legal

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T: +49 211 8687-117
F: +49 211 8687-200

Friedwart A. Becker

Główna dziedzina działalności doradczej

Friedwart A. Becker współpracuje z kancelarią TIGGES w charakterze doradcy Of Counsel. Będąc specjalistą z zakresu prawa podatkowego doradza przede wszystkim doradcą osobom fizycznym i przedsiębiorstwom w sprawach związanych z prawem spółek, prawem spadkowym i podatkowym. Do głównych dziedzin jego działalności należy obsługa prawna transakcji sprzedaży przedsiębiorstw i udziałów oraz opracowywanie rozwiązań w zakresie następstwa prawno-majątkowego. W ramach swojej działalności uwzględnia wszelkie aspekty prawne i podatkowe. Friedwart A. Becker reprezentuje Klientów również w zakresie dochodzenia i obrony przed roszczeniami w postępowaniach dotyczących działu spadku. Istotną zaletą Friedwarta A. Beckera jest wieloletnie doświadczenie w dążeniu do osiągnięcia rozwiązań polubownych. Friedwart A. Becker jest certyfikowanym mediatorem gospodarczym i jest aktywny w tej dziedzinie zarówno na terenie Niemiec, jak i we Francji. Friedwart A. Becker należy również do zrzeszenia mediatorów w branży budowlanej.

  • Pozostałe dziedziny działalności

    Friedwart A. Becker występuje jako prelegent w zakresie prawa spadkowego i mediacji oraz publikuje w literaturze fachowej. Dalsze informacje co do jego działalności w charakterze mediatora są dostępne na stronie internetowej www.mediator-becker.de. Friedwart A. Becker jest aktywnym członkiem grup roboczych w zakresie prawa podatkowego, międzynarodowego obrotu prawnego, mediacji i prawa spadkowego działającym przy Niemieckim Stowarzyszeniu Adwokatów (Deutscher Anwaltverein), ponadto członkiem Stowarzyszenia ds. Prawa Spadkowego i Następstwa Prawnego (Deutsche Gesellschaft für Erbrecht und Vermögensnachfolge e. V.), Niemiecko-Francuskiego Stowarzyszenia Prawników (Deutsch-Französische Juristenvereinigung), Centrum Mediacji (Zentrale für Mediation) oraz Niemiecko-Francuskiego Centrum Mediacji (Deutsch-Französisches Mediationszentrum) z siedzibą w Paryżu i Hamburgu, a także należy do związku adwokatów katolickich.

  • Życiorys

    Friedwart A. Becker ukończył studia prawnicze na uniwersytetach we Fryburgu Bryzgowijskim (Freibug im Breisgau), w Lozannie w Szwajcarii oraz w Bonn. W 1974 r. rozpoczął swoją działalność jako partner w kancelarii Becker, Tombrock. W latach 1979 do 1989 r. pełnił również funkcję notariusza. Następnie był adwokatem w kancelarii o profilu gospodarczym z filiami w Düsseldorfie, Chemnitz i Dreźnie. W kancelarii TIGGES pełni funkcję doradcy Of Counsel.

  • Znajomość języków

    Niemiecki, Angielski, Francuski