Zespół

Gisela Hebrant, LL.M.

hebrant@tigges.legal

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T: +49 211 8687-185
F: +49 211 8687-100

Gisela Hebrant, LL.M.

Główna dziedzina działalności doradczej

Gisela Hebrant należy do międzynarodowego działu kancelarii TIGGES. Doradza niemieckim i zagranicznym przedsiębiorcom w
sprawach z zakresu prawa gospodarczego i prawa administracyjnego.

Od początku swej pracy jako adwokat prawa niemieckiego (Rechtsanwältin) w tutejszej kancelarii koncentruje się na świadczeniu doradztwa na rzecz Klientów z Polski. Pani Gisela Hebrant włada kilkoma językami na wysokim poziomie. Oprócz prawa niemieckiego studiowała również prawo polskie, które to studia zakończyła uzyskaniem polskiego tytułu magistra prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  • Pozostałe dziedziny działalności

    Gisela Hebrant jest ponadto niezwykle aktywna na polu działalności międzynarodowej pozaprawniczej, nieograniczając się jednak tylko działań o charakterze lokalnym. W związku z trzyletnim angażem w ramach projektu współpracy na rzecz rozwoju na Madagaskarze Pani Gisela Hebrant podejmuje szereg czynności związanych bezpośrednio z tymże państwem, takich jak m. in. prowadzenie wykładów o Madagaskarze, czy udzielanie wsparcia organizacjom i stowarzyszeniom niosącym pomoc humanitarną na Madagaskarze. Pani Gisela Hebrant angażuje się również we wszelakie projekty i działalność w ramach organizacji związanych z Polską i Szwecją.

  • Życiorys

    Gisela Hebrant wychowała się w Sztokholmie. Studiowała zarówno w Niemczech, jak i w Polsce oraz ukończyła niemieckie i polskie studia prawnicze. Z końcem roku 2006 uzyskała tytuł niemieckiego adwokata (Rechtsanwältin). Lata 2013-2016 Pani Gisela Hebrant spędziła na Madagaskarze. W trakcie swojego pobytu na wyspie uczestniczyła jako wolontariusz w licznych projektach, w szczególności w sektorze szkolnictwa, a także pełnia funkcję reprezentanta fundacji Senior Experten Service z siedzibą w Bonn.

  • Znajomość języków

    Niemiecki, Angielski, Francuski, Polski, Szwedzki, Malagasy