Prawo karne gospodarcze i prawo karne skarbowe

.

Doradzamy naszym Klientom – firmom, ich organom, a także osobom fizycznym – we wszystkich dziedzinach prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego. Poza doradztwem prewencyjnym, nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed organami nadzoru, prokuratorami i sądami.

Ze względu na wzmożoną aktywność organów ścigania w zakresie przestępstw podatkowych, dobrowolne ujawnianie deliktów podatkowych może być nadal środkiem umożliwiającym podjęcie w odpowiednim czasie działań zmierzających do uniknięcia lub przynajmniej złagodzenia kary. Nasi Klienci mogą polegać na naszej wszechstronnej wiedzy z zakresu prawa podatkowego i karnego oraz na naszym wieloletnim doświadczeniu.

Do portfolio świadczonych przez nas usług należy również doradztwo w zakresie prawnokarnego Compliance w szczególności świadczone na rzecz średnich przedsiębiorstw. W tym kontekście naszym priorytetem jest minimalizacja ryzyka karnego dla firmy i jej organów poprzez działania prewencyjne i tworzenie systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management).

Możemy Państwu zaoferować nasze wsparcie w poniższym zakresie:

  • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach karnych gospodarczych, m.in. dotyczących przestępstw korupcji, prania pieniędzy, oszustwa, sprzeniewierzenia
  • tworzenie i wdrażanie systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management) i szkolenia dla pracowników
  • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach karnych skarbowych
  • wsparcie i doradztwo w trakcie dochodzeń podatkowych i przeszukaniach
  • sporządzanie zwalniających od kary czynnych żalów

 

osoby Kontaktowe

Georg Schmidt
schmidt@tigges.legal
+49 211 8687 175

Matthias Klagge, LL.M.
klagge@tigges.legal
+49 211 8687 134

Skontaktuj się z nami!

Team Wirtsch u Steuerstrafrecht