Zespół

Dr. Michael Tigges, LL.M., M.M.

tigges@tigges.legal

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T: +49 211 8687-178
F: +49 211 8687-230

Dr. Michael Tigges, LL.M., M.M.

Główna dziedzina działalności doradczej

Dr. Michael Tigges, LL.M., M.M. jest partnerem-seniorem, założycielem spółki. Jest doradcą przedsiębiorstw średniej wielkości w transakcjach kupna/sprzedaży przedsiębiorstw i udziałów.

  • Pozostałe dziedziny działalności

    Dr. Tigges pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej oraz członka organu doradczego w wielu przedsiębiorstwach. Ponadto jest on przewodniczącym komisji do spraw prowadzenia działalności gospodarczej związku VDI oraz członkiem kręgu ekspertów w organizacji „Private Equity Forum NRW e.V." Poza tym, Dr. Tigges jest członkiem kuratorium agencji „Business Angels Agentur Ruhr e.V." oraz współorganizatorem odbywającego się co miesiąc w Düsseldorfie zebrania towarzystwa „Venture-Capital-Stammtisch".

  • Życiorys

    Od momentu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu adwokata w 1986 roku, Dr. Tigges pracuje w spółce adwokackiej TIGGES Rechtsanwälte, względnie w spółkach ją poprzedzających. Dr. Tigges studiował prawo na uniwersytecie w Münster, gdzie uzyskał również tytuł doktora za rozprawę na temat historii i rozwoju nadzoru nad ubezpieczeniami („Geschichte und Entwicklung der Versicherungsaufsicht"). W ramach podyplomowego studium „Mergers and Acquisition" Dr. Tigges napisał pracę magisterską na temat Due Diligence i gwarancji przy sprzedaży przedsiębiorstw ("Due Diligence und Gewährleistung im Unternehmenskauf").

  • Znajomość języków

    Niemiecki, Angielski