Transport kolejowy

.

Transport kolejowy odgrywa decydującą rolę w mobilności i logistyce przyszłości. Wiele przedsiębiorstw poszukuje możliwości szerszego zintegrowania kolei z ich koncepcjami logistycznymi. Również w transporcie pasażerskim obserwujemy stały rozwój tego środka transportu.

Nasz zespół ds. kolei towarzyszy uznanym, działającym na całym świecie firmom i doradza im we wszystkich istotnych kwestiach prawnych, takich jak sporządzanie umów, pozyskiwanie finansowania, M&A, uzyskiwanie odszkodowań, reprezentacja w postępowaniach sądowych, transport, lokomotywy i wagony, wypadki oraz leasing pracowniczy. Dla naszych Klientów sprawnie i na najwyższym poziomie rozwiązujemy specyficzne dla kolei zadania z obszarów zamówień publicznej, regulacji i nadzoru publicznego.

Członkowie naszego zespołu posiadają fachową wiedzę obejmującą wszystkie gałęzie prawa, którą łączą z solidną znajomością transportu kolejowego i jego podstaw technicznych. Lider zespołu Klaus-Peter Langenkamp, Certyfikowany Specjalista Prawa Przewozowego i Spedycyjnego, działa w branży kolejowej już od dwóch dekad i aktywnie towarzyszy prywatyzacji transportu kolejowego zarówno w Niemczech jak i w Europie. Jeśli chodzi o sprawy administracyjnoprawne to bogate doświadczenie w ich zakresie posiadają przede wszystkim nasz ekspert Of Counsel Dr. Frank Wilting, będący Certyfikowanym Specjalista Prawa Przewozowego i Spedycyjnego, oraz Pani Gisela Hebrant, LL.M.. Reprezentują oni naszych Klientów m.in. w postępowaniach prowadzonych przez organy administracyjne np. Federalny Urząd Kolejowy.

Możemy Państwu zaoferować nasze wsparcie w poniższym zakresie:

  • sporządzanie umów
  • odszkodowania
  • leasing pracowniczy
  • leasing pojazdów
  • finansowanie
  • M&A
  • regulacja i zamówienia publiczne
  • zezwolenia i koncesje
  • Reprezentowanie w postępowaniach sądowych

OSOBy KONTAKTOWe

Dr. Georg Jaster
jaster@tigges.legal
+49 211 8687 145

Marius Rosenberg
rosenberg@tigges.legal
+49 211 8687 220

Gisela Hebrant, LL.M.
hebrant@tigges.legal
+49 211 8687 185

Dr. Frank Wilting
wilting@tigges.legal
+49 211 8687 0

Klaus-Peter Langenkamp
langenkamp@tigges.legal
+49 211 8687 223

Dr. Dominik Wagner, LL.M.
heerstrassen@tigges.legal
+49 211 8687 125

Dr. Jan Hermeling
hermeling@tigges.legal
+49 211 8687 138

Skontaktuj się z nami!

Team Schiene