Własność intelektualna

.

Badania, pomysły i ich rozwój w kierunku nowych produktów - oto wartości, których ochrona ma podstawowe znaczenie dla firmy! Nasz zespół IP specjalizujący się na polu własności intelektualnej oferuje nie tylko strategiczne doradztwo w zakresie tworzenia lub nabywania wartości niematerialnych w postaci praw ochronnych, ale także świadczy wszelkie usługi związane z uzyskaniem, egzekwowaniem i obroną praw do znaków towarowych.

Nasza działalność obejmuje doradztwo i wsparcie w zakresie gospodarczego wykorzystania praw do znaków towarowych, np. udzielania licencji, sprzedaży lub ich przewłaszczenia na zabezpieczenie. W tym celu opracowujemy, weryfikujemy i negocjujemy w imieniu naszych klientów umowy licencyjne, umowy sprzedaży praw ochronnych, umowy dotyczące badań i rozwoju, a także inne umowy o współpracy oraz umowy o zachowaniu poufności. Ponadto uczestniczymy w procesie oceny praw majątkowych w ramach badania due diligence.

Prawo autorskie i prawo mediów koncentruje się na ochronie, egzekwowaniu i obronie dorobku twórczego. Analizujemy możliwości i dopuszczalność ochrony praw autorskich utworów takich jak fotografie, filmy lub oprogramowanie i udzielamy wsparcia w zakresie sądowego i pozasądowego dochodzenia roszczeń o zaniechanie, roszczeń o udzielenie informacji czy o odszkodowanie. Ponadto doradzamy we wszystkich sprawach z zakresu prawa mediów i wypowiedzi, jak również w sprawach dotyczących dóbr osobistych. Sporządzamy dla naszych klientów umowy służące wykorzystaniu produkcji medialnych (filmowych, muzycznych i multimedialnych) oraz wspieramy twórców i organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Ponadto doradzamy w obszarze prawa domen internetowych, reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach sądowych i pozasądowych, a także w alternatywnych procedurach rozwiązywania sporów.

Możemy Państwu zaoferować nasze wsparcie w poniższym zakresie:

  • znaki towarowe
  • design
  • patenty (przy współpracy z doświadczonymi rzecznikami patentowymi)
  • prawo autorskie (np. fotografie, dzieła pisemne, oprogramowanie)
  • licencje
  • zarządzanie portfoliem
  • prawo domen internetowych
  • ochrona dóbr osobistych (w szczególności w Internecie)

 

osoby kontaktowe

Daniel Lüdemann, LL.M. 
luedemann@tigges.legal
+49 211 8687 221

Micaela Schork, LL.M.
schork@tigges.legal
+49 211 8687 134

Sebastian Keilholz, LL.M.
keilholz@tigges.legal
+49 211 8687 153

Dr. Kamila Szutowska-Simon
szutowska-simon@tigges.legal
+49 211 8687 144

Yvonne Quad
quad@tigges.legal 
+49 211 8687 137

Patrick J. Kaatz
kaatz@tigges.legal
+49 211 8687 165

Dr. Kaya Köklü
koeklue@tigges.legal
+49 211 8687 139

Skontaktuj się z nami!

Zespol Własność intelektualna