Polityka Prywatności

.

Polityka Prywatności TIGGES Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

(Aktualizacja październik 2020)

TIGGES Rechtsanwälte Partnerschaft mbB (dalej "my"), jako operator strony internetowej www.tigges.legal i odpowiedzialny za dane osobowe użytkowników (dalej "Państwo") strony internetowej, traktuje ochronę danych osobowych bardzo poważnie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
Chronimy Państwa prywatność i Państwa dane osobowe. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe zgodnie z treścią niniejszych postanowień o ochronie danych osobowych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
Niniejsze postanowienia o ochronie danych osobowych regulują, jakie Państwa dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy.

I. Nazwisko i adres osoby administratora, kontakt do inspektora ochrony danych

Osobą administratora w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

TIGGES Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Zollhof 8
40221 Düsseldorf
Niemcy
Partnerschaftsregister AG Essen PR 1705
info@tigges.legal
Tel. +49 (0)211 8687-0
Fax +49 (0)211 8687-100
Strona internetowa: www.tigges.legal

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych używając hasła "Ochrona danych osobowych strona główna TIGGES". Prosimy o przesłanie zapytania na adres datenschutz@tigges.legal

II. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia sprawnie funkcjonującej strony internetowej, jak również jej treści i oferowanych przez nas usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z oczywistych przyczyn, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeżeli uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są konieczne do przeprowadzenia działań podejmowanych przed zawarciem umowy.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne dla zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne wobec pierwszego z wymienionych celów, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Usunięcia danych i okres przechowywania danych

Dane osobowe osoby zainteresowanej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych przepisach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

III. Prowadzenie strony internetowej i tworzenie rejestru zdarzeń

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera inicjującego kontakt.
Zbierane są następujące dane:

 • adres IP
 • nazwę domeny strony internetowej, z której Państwo do nas docierają
 • strony internetowe, które odwiedzili Państwo w naszej ofercie
 • nazwy pobieranych plików
 • data i godzina pobrania
 • nazwę dostawcy Państwa usług internetowych
 • oraz ewentualnie wersję systemu operacyjnego i przeglądarki Państwa komputera.

Dane są również przechowywane w rejestrze zdarzeń naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i tworzenia rejestru zdarzeń jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby strona mogła być dostarczona do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany przez cały czas trwania sesji.

Dane są przechowywane w rejestrze zdarzeń w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania strony internetowej. Ponadto dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W związku z tym, dane te nie są wykorzystywane dla celów marketingowych.

Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO również dotyczy powyższych celów.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych na potrzeby udostępniania strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.
Jeżeli dane są przechowywane w rejestrze zdarzeń, ma to miejsce najpóźniej po trzech dniach. Możliwe jest dalsze przechowywanie. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub przenoszone, co powoduje, że przyporządkowanie klienta przeglądającego stronę nie jest już możliwe.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Zbieranie danych do udostępniania strony internetowej oraz przechowywanie danych w rejestrze zdarzeń jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

IV. Stosowanie plików cookies

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych możemy przechowywać na komputerze użytkownika informacje w formie "cookies", które automatycznie rozpoznajemy podczas następnej wizyty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym Państwa komputera i umożliwiają stronie internetowej rozpoznanie Państwa przeglądarki, ale nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Gromadzimy informacje o aktywności użytkownika na odwiedzanych przez niego stronach internetowych (np. zachowania odnoszące się do surfowania po intrenecie, odwiedzane podstrony ofert internetowych, klikane banery reklamowe itp.). Wszelkie dane użytkowe są przechowywane pod pseudonimem, co wyklucza możliwość wyciągnięcia wniosków na temat Państwa osoby i tym samym identyfikację Państwa.

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej banner informacyjny informuje o wykorzystaniu plików cookies do celów analitycznych i odsyła do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W tym kontekście istnieje również informacja o tym, w jaki sposób można zapobiec zapisywaniu plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookies do celów analitycznych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Pliki cookies do analizy są wykorzystywane do poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Poprzez analizę plików cookies dowiadujemy się, jak strona jest używana i w ten sposób możemy stale optymalizować naszą ofertę.

W tym celu, naszym uzasadnionym interesem jest również przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania, możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane na naszą stronę internetową. Dlatego jako użytkownicy mają Państwo pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookies. Mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookies są dezaktywowane dla naszej strony internetowej, może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

V. Analiza sieci Matomo (dawniej PIWIK)

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy do analizy zachowań użytkowników oprogramowanie open source Matomo (dawniej PIWIK). Oprogramowanie umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. W przypadku odwiedzenia poszczególnych stron naszej strony internetowej, zapisywane są następujące dane:

(1) dwa bajty adresu IP systemu wywołującego użytkownika
(2) wywołana strona internetowa
(3) strona internetowa, z której użytkownik uzyskał dostęp do wywołanej strony internetowej (odsyłacz)
(4) podstrony, do których dostęp uzyskano z wywołanej strony internetowej
(5) czas spędzony na stronie internetowej
(6) częstotliwość, z jaką strona internetowa jest odwiedzana
(7) informacje techniczne, np. typ urządzenia, model urządzenia, marka urządzenia, rozdzielczość ekranu, przeglądarka, system operacyjny

Oprogramowanie działa wyłącznie na serwerach naszej strony internetowej. Tylko tam odbywa się przechowywanie danych osobowych użytkowników. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Przed zapisem adres IP będzie anonimizowany.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Narzędzie będzie używane tylko wtedy, gdy użytkownik wcześniej wyraźnie wyrazi na to zgodę.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników pozwala nam na analizę ich zachowań podczas przeglądania stron internetowych. Poprzez ocenę uzyskanych danych, jesteśmy w stanie zebrać informacje na temat wykorzystania poszczególnych elementów naszej strony internetowej. Pomaga nam to stale ulepszać naszą stronę internetową i jej przyjazność dla użytkownika.

4. Okres przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do naszych celów rejestracji. W naszym przypadku następuje to po 7 dniach.

5. Prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i przesyłane przez niego do naszej strony. Jako użytkownik mają Państwo pełną kontrolę nad użyciem plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Już zapisane pliki cookie mogą być w każdej chwili usunięte. Można to również zrobić automatycznie. Deaktywacja plików cookie na naszej stronie internetowej może powodować utratę możliwości korzystania ze wszystkich jej funkcji w pełnym zakresie.

VI. Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone do maski wejściowej zostaną nam przesłane i zapisane. Są to następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • Państwa adres e-mail
 • ewentualnie wszelkie dodatkowe dane osobowe przekazane przez Państwa w ramach wysłanej przez Państwa wiadomości

W momencie wysłania wiadomości przechowywane są również następujące dane:

 • adres IP użytkownika
 • data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych w ramach procesu wysyłania, zwrócimy się do Państwa o udzielenie zgody na przetwarzanie danych i odeślemy Państwa do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane pocztą elektroniczną.

W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania kontaktu.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania e-maila jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam tylko do przetwarzania procesu nawiązywania kontaktu. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz tych, które zostały wysłane pocztą elektroniczną, ma to miejsce w momencie, gdy dany kontakt z użytkownikiem został zakończony. Kontakt zostaje zakończony, jeżeli na podstawie okoliczności można wywnioskować, że fakty, o których mowa, zostały ostatecznie wyjaśnione.

Dodatkowe dane osobowe zgromadzone podczas wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie trzech dni.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i możliwość usunięcia

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku kontakt nie może być kontynuowany.

Zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili odwołać, wysyłając wiadomość e-mail do inspektora ochrony danych.

Wszystkie dane osobowe zgromadzone w trakcie kontaktowania się z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

VII. Linki do innych stron internetowych

Nasza strona główna może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. W przypadku kliknięcia łącza do jednej z tych stron internetowych należy pamiętać, że my ze swej strony nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za treść lub warunki ochrony danych osób trzecich w takim przypadku. Przed przekazywaniem jakichkolwiek danych osobowych na tych stronach należy zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

VIII. Fanpage Facebook'a – wspólna odpowiedzialność

Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jesteśmy wspólnie z Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (Facebook) odpowiedzialni w rozumieniu prawa ochrony danych za przetwarzanie danych osobowych gromadzonych przez Facebooka, w momencie gdy odwiedzają Państwo nasz Fanpage.

Kiedy odwiedzają Państwo nasz Fanpage, Facebook automatycznie zbiera dane osobowe od Państwa jako gościa Fanpage'a, bez jakiejkolwiek kontroli nad tym z naszej strony. Więcej informacji na temat gromadzenia danych na Facebooku można znaleźć w polityce prywatności Facebooka.

Facebook używa plików Cookies do zbierania, przechowywania i dalszego przetwarzania danych. Jeśli użytkownik ma profil na Facebooku i jest zalogowany za jego pomocą, przechowywanie i analiza danych odbywa się na wszystkich urządzeniach. Więcej informacji na temat używania plików Cookies przez Facebooka można znaleźć w polityce Cookies Facebooka.

Użytkownik może sprzeciwić się używaniu plików Cookies przez Facebooka na następujących stronach internetowych:

 

Facebook dostarcza nam różnych anonimowych statystyk dotyczących wizyt na naszym Fanpage'u. Nie mamy żadnego wpływu na gromadzenie tych informacji; w szczególności nie możemy powstrzymać gromadzenia i przetwarzania danych przez Facebooka. Dla wybranego okresu, jak również dla poszczególnych kategorii fanów, subskrybentów, osób, do których się zwrócono, są nam dostarczane przez Facebooka następujące anonimowe dane dotyczące naszego Fanpage'a:

Całkowita liczba odsłon stron, informacje "Lubię to", aktywność na stronie, interakcje z postami, zasięg, odsłony wideo, odsłony postów, komentarze, wspólne treści, odpowiedzi, odsetek mężczyzn i kobiet, kraj i miasto pochodzenia, język, odsłony i kliknięcia w sklepie, kliknięcia w wyszukiwarce tras, kliknięcia w numer telefonu. Więcej informacji na temat danych statystycznych można znaleźć na odpowiedniej stronie internetowej na Facebooku:

https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights

Wykorzystujemy te informacje do uatrakcyjnienia naszego Fanpage'u i treści zawartych na Fanpage'u dla odwiedzających naszego Fanpage'a. Stanowi to również nasz uzasadniony interes w rozumieniu podstawy prawnej dla takiego przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Wzajemne zobowiązania w odniesieniu do wspólnej odpowiedzialności są określone na stronie "Administrator statystyk strony – załącznik". Facebook przyjmuje główną odpowiedzialność za przetwarzanie danych statystycznych w rozumieniu RODO i oświadcza, że wypełnia wszystkie zobowiązania RODO w odniesieniu do przetwarzania danych statystycznych (w tym art. 12 i 13 RODO, art. 15-22 RODO i art. 32-34 RODO). W odniesieniu do przetwarzania danych statystycznych, tylko Facebook może podejmować i wdrażać decyzje. Ponieważ Facebook, według własnego uznania, określa, jak wypełnić swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, nie mamy kontroli nad wypełnianiem przez Facebook swoich zobowiązań dotyczących prywatności. Jeżeli otrzymamy zapytania w związku z danymi statystycznymi, jesteśmy zobowiązani do przekazania wszystkich istotnych informacji do Facebooka.
VIII. Bezpieczeństwo danych

Wszystkie informacje, które nam Państwo przekazują, są przechowywane na serwerach na terenie Unii Europejskiej. Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne, dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet do i za pośrednictwem naszej strony internetowej. Jednakże możliwie jak najlepiej chronimy naszą stronę internetową i inne systemy przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub dystrybucją Państwa danych przez osoby nieupoważnione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych.

Podejmujemy środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Państwa dane są skrupulatnie chronione przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją, nieuprawnionym dostępem lub nieautoryzowanym ujawnieniem.

IX. Bezpieczeństwo danych

Wszystkie informacje, które nam Państwo wysyłają, są przechowywane na serwerach w Unii Europejskiej. Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych do i za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zabezpieczamy jednak naszą stronę internetową i inne systemy w najlepszy możliwy sposób poprzez środki techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnieniem Państwa danych przez osoby nieupoważnione.

Podejmujemy środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Twoje dane są skrupulatnie chronione przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją i nieautoryzowanym dostępem lub nieautoryzowanym ujawnieniem.

X. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, stają się Państwo osobami, których dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa:

1. Prawo do informacji

Mogą Państwo poprosić nas o potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane.

Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie informacji odnośnie następujących kwestii:

(1) celów, dla których dane osobowe są przetwarzane;

(2) kategorii przetwarzanych danych osobowych;

(3) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Państwa zostały lub są nadal ujawniane;

(4) planowanego czasu przechowywania danych osobowych lub, jeżeli szczegółowe informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria określania okresu przechowywania;

(5) istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych lub prawa do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu;

(6) istnienia prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

(7) wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego, czy też do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo żądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazem danych.

2. Prawo do sprostowania

Przysługuje Państwu prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych, jeżeli dotyczące Państwa przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Korektę dokonamy bez zbędnej zwłoki.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Na poniższych warunkach mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą:

(1) jeżeli kwestionują Państwo przez pewien czas prawidłowość danych osobowych, które Państwa dotyczą, pod warunkiem, że umożliwiają nam Państwo zweryfikowanie prawidłowości tych danych osobowych;

(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo odmawiają usunięcia danych osobowych, a zamiast tego wnioskują o ograniczenie wykorzystywania danych osobowych;

(3) dane osobowe nie są już nam potrzebne do celów przetwarzania, ale do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub

(4) jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, a nie jest jeszcze jasne, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Państwa podstaw.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane - poza tym, że są przechowywane - wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało dokonane zgodnie z powyższymi warunkami, użytkownik zostanie o tym poinformowany przez nas przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia

a) Obowiązek usunięcia

Mogą Państwo poprosić nas o natychmiastowe usunięcie swoich danych osobowych. Dane te jesteśmy zobowiązani niezwłocznie usunąć, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn:

(1) Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.

(2) Cofną Państwo swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania.

(3) Wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne uzasadnione powody przetwarzania danych lub wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 ust. 2 RODO.

(4) Dane osobowe, które Państwa dotyczą, zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

(5) Usunięcie dotyczących Państwa danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia zobowiązania prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator danych.

(6) Dotyczące Państwa dane osobowe zostały zgromadzone w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

b) Wyjątki

Prawo do usunięcia nie istnieje, o ile przetwarzanie danych jest konieczne z następujących powodów:

(1) korzystania z wolności wypowiedzi i informacji;

(2) dopełnienie obowiązku prawnego wymaganego do przetwarzania danych na mocy prawa Unii lub państw członkowskich, któremu to obowiązkowi podlegamy;

(3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i i) oraz art. 9 ust. 3 RODO;

(4) dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które dostarczyli Państwo administratorowi. Ponadto mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

(1) przetwarzanie odbywa się za zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz

(2) przetwarzanie odbywa się przy użyciu metod zautomatyzowanych.

Korzystając z tego uprawnienia, mają Państwo również prawo żądać, aby dane osobowe Państwa dotyczące były przekazywane bezpośrednio od jednego administratora danych do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

6. Prawo sprzeciwu

Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, przetwarzaniu danych osobowych Państwa dotyczących, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

Nie będziemy już wtedy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Niezależnie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE mają Państwo możliwość skorzystania z prawa sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

7. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych

Mają Państwo prawo do odwołania w każdej chwili oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do czasu cofnięcia zgody.

8. Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Abstrahując od jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka ochrony prawnej, przysługuje Państwu prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zamieszkują Państwo, pracują lub w którym doszło do prawdopodobnego naruszenia przepisów, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, jest sprzeczne z przepisami RODO.

Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o statusie i skutkach skargi, w tym o możliwości skorzystania ze środków odwoławczych na mocy art. 78 RODO.

XI. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, tak aby zawsze było ono zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi lub tak aby treść oświadczenia o ochronie danych dopasować do zmian w naszych usługach, np. przy wprowadzaniu nowych rodzajów usług. W związku z tym prosimy o ponowne zapoznanie się z treścią oświadczenia o ochronie danych osobowych przy następnej wizycie naszej strony.