Zespół

Dr. Christiane Wiegand

wiegand@tigges.legal

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T: +49 211 8687-142
F: +49 211 8687-100

Dr. Christiane Wiegand

Główna dziedzina działalności doradczej

Dr. Christiane Wiegand jest adwokatem i doradcą podatkowym oraz Salary Partneren w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte. Dr. Wiegand doradza w zakresie krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego, prawa spadkowego oraz prawa fundacyjnego i organizacji pożytku publicznego (fundacje prywatne i publiczne, fundacje pożytku publicznego, zagraniczne trusty). Głównym obszarem jej działalności jest doradztwo podatkowe świadczone na rzecz wspólników przedsiębiorstw rodzinnych, osób fizycznych posiadających znaczny majątek oraz biur rodzinnych (Family Office), fundacji, a także organizacji non-profit.

Dr. Wiegand przygotowuje optymalne podatkowo rozwiązania dotyczące sukcesji przedsiębiorstw i sukcesji majątkowej, w tym również z wykorzystaniem struktur fundacji pożytku publicznego i fundacji rodzinnych. Doradztwo Dr. Wiegand obejmuje również optymalizację podatkową struktur holdingowych wraz z przeprowadzeniem niezbędnych czynności przekształceniowych, wsparcie w trakcie kontroli podatkowych, przygotowanie umów spółki (w tym rozwiązań na wypadek śmierci wspólnika), umowy cash-pool, umowy dot. określonego sposobu głosowania, tworzenie dokumentów polityki Corporate i Family Governance, wsparcie w toku sukcesji. Dr. Wiegand posiada duże doświadczenie w zakresie transgranicznych zagadnień podatkowych dotyczących przedsiębiorstw i osób fizycznych, w tym problematyki rezydencji podatkowej, dochodów z zagranicy oraz podatków od niezrealizowanych zysków kapitałowych. Dr. Wiegand opracowuje również rozwiązania obejmujące utworzenie fundacji oraz wspiera Klientów w procesie ich realizacji, doradza w sprawach związanych z międzynarodowym prawem podatkowym dotyczącym fundacji, a także w zakresie kwalifikacji zagranicznych trustów. Do obszarów działalności Dr. Wiegand należy również doradztwo w zakresie ochrony majątku (Asset Protection) przez wierzycielami, osobami uprawnionymi z tytułu zachowku, czy małżonków dzieci Klientów.

 • Pozostałe dziedziny działalności

  Dr. Wiegand udziela porad w zakresie małżeńskiego prawa majątkowego (w szczególności umów małżeńskich i innych przepisów małżeńskiego prawa majątkowego), spadkowego (testamenty i umowy dotyczące dziedziczenia, reprezentacja w trakcie sporów dotyczących spadku) oraz cywilnego, w szczególności z naciskiem na umowę darowizny jako sposób planowania sukcesji majątkowego za życia spadkodawcy, w tym również z uwzględnieniem kontekstu podatkowego. Dr. Wiegand doradza również w sprawach związanych z przekazaniem majątku na rzecz osób małoletnich. Dr. Wiegand zajmuje się opracowaniem rozwiązań umożliwiających Państwu optymalne wykorzystanie udogodnień podatkowych w związku z planowanymi przez Państwa czynnościami dotyczących rozrządzenia majątkiem.

  Dr. Wiegand zajmuje się również sprawami z elementem transgranicznym i międzynarodowym, w szczególności warto zwrócić uwagę na jej działalność na polu międzynarodowego prawa spadkowego i międzynarodowego małżeńskiego prawa majątkowego (prawo prywatne międzynarodowe).

  Do zakresu działalności doradczej Dr. Wiegand należy również reprezentacja Klientów w sporach z organami podatkowymi zarówno na etapie sądowym i pozasądowym.

 • Życiorys

  Dr. Christiane Wiegand uzyskała w 2012 r. uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata, a w 2017 r. uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Studia prawnicze odbywała w Bonn, Lozannie (Szwajcaria) i Kolonii (doktorat w 2011 r.). Zanim Dr. Wiegand dołączyła do zespołu kancelarii TIGGES Rechtsanwälte przez ponad sześć lat pracowała w kancelarii prawnej PricewaterhouseCoopers (PwC Legal) w dziale zajmującym się podatkami dot. osób fizycznych.

 • Znajomość języków

  Niemiecki, Angielski