Prawo pracy

.

Rynek pracy ulega ciągłym zmianom podyktowanym globalną konkurencją i postępującą cyfryzacją. Wspieramy naszych Klientów w tworzeniu przyszłościowych struktur korporacyjnych i warunków pracy.

Zajmujemy się całą gamą klasycznych zagadnień z zakresu prawa pracy, z którymi nasi Klienci stykają się na co dzień, takich jak sporządzanie umów o pracę, ich rozwiązywanie, reorganizacja i restrukturyzacja zakładu pracy oraz prowadzenie sporów sądowych. Wspieramy naszych Klientów również w zakresie zbiorowego prawa pracy poprzez sporządzanie układów zbiorowych pracy, porozumień z radami zakładowymi oraz w ich egzekwowaniu na drodze sądowej i w komisjach pojednawczych.

Nasi Klienci działający na arenie międzynarodowej doceniają nasze doświadczenie i sieć kontaktów tak potrzebne dla wsparcia ich działalności transgranicznej. Doradzamy m.in. w kwestiach związanych z transgranicznym wykorzystaniem pracowników oraz realizacją międzynarodowych umów o dzieło i świadczenie usług.

Możemy Państwu zaoferować nasze wsparcie w poniższym zakresie:

  • umowy o pracę i wynagrodzenia
  • bieżące doradztwo na rzecz Zarządu spółek
  • rozwiązywanie stosunków pracy
  • reorganizacja, restrukturyzacja
  • uprawnienia strony pracowniczej w zakresie zawierania układów zbiorowych pracy oraz w zakresie współdecydowaniu o przedsiębiorstwie
  • zakładowe programy emerytalne
  • leasing pracowniczy / korzystanie z personelu zewnętrznego
  • Compliance w zakresie prawa pracy, m.in. ochrona danych osobowych pracowników i bezpieczeństwo pracy
  • New Work / nowe modele pracy
  • zagadnienia transgraniczne

osoby kontaktowe

Dr. Georg Jaster 
jaster@tigges.legal
+49 211 8687 145

Michael Niermann
niermann@tigges.legal
+49 211 8687 124

Matthias Klagge, LL.M.
klagge@tigges.legal
+49 211 8687 134

Daniel Lüdemann, LL.M.
luedemann@tigges.legal
+49 211 8687 221

Christian Schon
schon@tigges.legal
+49 211 8687 284


Skontaktuj się z nami!

Team Arbeitsrecht 2022

 Aktualności Prawo Pracy

Aktualności

13.05.2020

COVID-19 – Briefing dla pracodawców

Aktualna sytuacja związana z COVID-19 stanowi olbrzymie wyzwanie dla przedsiębiorców. Dotyczy to również sposobu postępowania z pracownikami. W niniejszym dokumencie podejmujemy niektóre aktualne zagadnienia takie jak np. sposób, w jaki mogą Państwo reagować jako pracodawcy w przypadku zakłóceń w zakresie wykonywania pracy przez pracowników z uwagi na zamknięcie szkół, czy powroty z urlopów.

 

Więcej >

Aktualności

13.05.2020

Ustawa mająca na celu złagodzenie skutków pandemii COVID-19

Aktualna sytuacja związana z pandemią COVID-19 stanowi olbrzymie wyzwanie dla przedsiębiorców. Z tego względu ustawodawca niemiecki zdecydował się uchwalić tymczasowe istotne zmiany w obszarze prawa upadłościowego, prawa najmu komercyjnego, prawa spółek handlowych, przepisów dotyczących umowy pożyczki, przepisów dotyczących niewykonywania zobowiązań.

 

Więcej >