Zespół

Yvonne Quad

quad@tigges.legal

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T: +49 211 8687-137
F: +49 211 8687-100

Yvonne Quad

Główna dziedzina działalności doradczej

Yvonne Quad jest partnerem w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte. Ponadto jest Członkiem Zarządu spółki TIGGES DCO GmbH oferującej usługi kompleksowego doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych, zagadnień związanych z compliance i organizacją przedsiębiorstwa. Głównymi dziedzinami działalności Yvonne Quad są marketing dialogowy, prawo dystrybucji oraz wszelkie zagadnienia związane z aktualnym rozporządzeniem ogólnym RODO – począwszy na doradztwie w zakresie jego przepisów, na pełnieniu funkcji inspektora ochrony danych osobowych skończywszy.

Yvonne Quad doradza swoim klientom również w zakresie prawa własności przemysłowej, IP oraz innych związanych z nimi dziedzin prawa, w szczególności prawa ochrony konkurencji. Yvonne Quad opiniuje i sporządza projekty umów, przede wszystkim umów łączących zagadnienia związane z ochroną konkurencji i ochroną danych osobowych. Yvonne Quad dysponuje wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie sporządzania dla klientów umów z ich kontrahentami, ogólnych warunków umów oraz umów dla sklepów internetowych w ramach działalności e-commerce. Yvonne Quad udziela również porad w zakresie prawa IT i prawa mediów oraz reprezentuje na tym gruncie klientów w postępowaniach sądowych.

 • Pozostałe dziedziny działalności

  Yvonne Quad jest wykładowczynią prawa dystrybucji i prawa konkurencji w Katedrze Prywatnego Prawa Gospodarczego i Prawa Pracy na Uniwersytecie Duisburg-Essen.

  Yvonne Quad jest również członkiem następujących organizacji: Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR - Stowarzyszenie dla Ochrony Własności Przemysłowej i Prawa Autorskiego), Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. (GDD - Stowarzyszenie dla Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Danych), Deutscher Anwaltsverein (DAV - Niemieckie Stowarzyszenie Adwokatów), Deutscher Juristinnenbund (DJB - Związek Niemieckich Prawniczek).

  Kancelaria TIGGES jest natomiast członkiem w Deutscher Direktmarketing Verband e.V. (DDV - Niemieckie Zrzeszenie Marketingu Bezpośredniego), w którego centrum kompetencyjnym Customer Services aktywnie działa Yvonne Quad.

 • Życiorys

  Yvonne Quad ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie, gdzie pracowała również jako pracownik naukowy działającego przy Uniwersytecie Zentrum für Informationsrecht (ZfI – Centrum Prawa Informacji) w dziale prawa telekomunikacji. W roku 2012 została absolwentką specjalizacji adwokackiej w zakresie prawa ochrony własności przemysłowej.

  Yvonne Quad posiada ponad 10-letnie doświadczenie w dziedzinie prawa ochrony własności przemysłowej. Do kancelarii TIGGES dołączyła w roku 2014.

  W 2017 r. Yvonne Qaud uzyskała certyfikat potwierdzający ukończenie kierunku „Prawo ochrony danych & Compliance" oferowanego przez Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster.

  Od marca 2019 r. Yvonne Quad pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach w oparciu o certyfikat wydany przez Stowarzyszenie dla Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Danych (Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. - GDD).

  Od stycznia 2020 r. Yvonne Quad jest certyfikowanym inspektorem ds. bezpieczeństwa IT (ITSiBe) zgodnie z normami ISO 27001 oraz BSI IT-Grundschutz.

 • Znajomość języków

  Niemiecki, Angielski, Francuski