Zespół

Micaela Schork, LL.M.

schork@tigges.legal

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T: +49 211 8687-134
F: +49 211 8687-230

Micaela Schork, LL.M.

Główna dziedzina działalności doradczej

Micaela Schork, LL.M. jest partnerem w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte. Jej działalność związana jest z ochroną prawną dla przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową ze szczególną specjalizacją w zakresie prawa znaków towarowych, prawa ochrony wzorów zdobniczych oraz prawa licencji. Reprezentuje niemieckie i międzynarodowe przedsiębiorstwa w krajowych i multinarodowych postępowaniach zwiazanych z dokonywaniem zgłoszeń oraz naruszaniem praw. Świadczone przez nią doradztwo prawne w zakresie prawa znaków towarowych obejmuje również kwestie strategiczne w zakresie struktury, obrony i menedżmentu krajowych i międzynarodowych portfeli znaków towarowych.

Kolejny obszar jej działalności to prawo internetowe, prawo informatyczne i ochrona danych. Pani Schork doradza dostawcom i użytkownikom oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz innowacyjnych usług informatycznych w zakresie projektów krajowych i międzynarodowych, w szczególności w kwestiach prawnych dotyczących licencjonowania, dystrybucji, tworzenia oprogramowania (w tym metod agile), przetwarzania w chmurze oraz oprogramowania jako usługi, a także oprogramowania open source. Pani Schork doradza w kwestiach związanych z nowymi modelami biznesowymi w dziedzinie Internetu przedmiotów i przemysłu 4.0. Reprezentuje firmy w postępowaniach pozasądowych i sądowych przed sądami powszechnymi, a także w postępowaniach arbitrażowych i alternatywnych metodach rozwiązywania sporów.

 • Pozostałe dziedziny działalności

  Micaela Schork jest członkiem ECTA (European Community Trademark Association) oraz wiceprzewodniczącą Komitetu Członkowskiego ECTA. Jako członek INTA (International Trademark Assotiation) oraz członek komisji Komitetu Internetowego (Internet Commitees) zajmuje się na płaszczyźnie międzynarodowej kwestiami międzynarodowego i regulacyjnego rozwoju prawa domenowego oraz prawa znaków towarowych w internecie.

  Micaela Schork jest wykładowcą w EBC Hochschule Düsseldorf w zakresie prawa gospodarczego oraz "Programu Edukacji w zakresie Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych" (ETMD EP) Urzędu Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej (EUIPO).

  Ponadto posiada ona członkostwo w niemieckim zrzeszeniu na rzecz ochrony prawa przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową oraz prawa autorskiego (Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht GRUR), członkostwo w niemiecko-brazylijskim związku prawników (Deutsch-Brasilianische Juristenvereinigung DBJV), w niemieckim kobiecym związku prawników (DJB) oraz w klubie marketingu w Düsseldorfie (Marketing-Club Düsseldorf e.V).

  Pani Micaela Schork prowadzi regularne wykłady specjalistyczne dotyczące kwestii znaków towarowych i designu oraz zamieszcza publikacje w międzynarodowych czasopismach specjalistycznych.

 • Życiorys

  Pani Micaela Schork ukończyła studia nauk prawnych we Freiburgu i Br. oraz na Universidad de Salamanca w Hiszpanii. Tytuł „Master of Laws" (LL.M.) uzyskała w zakresie Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego na University of Sydney, Australia. Po odbyciu aplikacji w Düsseldorfie pani Schork rozpoczęła pracę jako adwokat w międzynarodowej kancelarii. Zdobytą tam wiedzę z zakresu własności intelektualnej konsekwentnie rozwija od 2011 roku jako partner specjalizujący się w dziedzinie IP. Od stycznia 2014 pani Schork świadczy pracę dla Kancelarii TIGGES Rechtsanwälte.

 • Znajomość języków

  Angielski, Francuski, Hiszpański, Portugalski