Zespół

Tomasz Baron, LL.M.

baron@tigges.legal

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T: +49 211 8687-128

Tomasz Baron, LL.M.

Główna dziedzina działalności doradczej

Tomasz Baron jest związany z kancelarią TIGGES Rechtsanwälte od października 2019 r.

Tomasz Baron zajmuje się doradztwem na rzecz polskich i niemieckich Klientów z zakresu polskiego i niemieckiego prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa pracy. Kompleksowo doradza podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą w Polsce oraz w Niemczech, a na dalszym etapie ich działalności zajmuje się ich bieżącą obsługą prawną. Tomasz Baron świadczy ponadto usługi doradztwa w zakresie transakcji handlowych obejmującego w szczególności przygotowanie i opiniowanie projektów umów, ich negocjacje, jak również dobór optymalnych sposobów zabezpieczenia ich realizacji.

Przedmiotem zainteresowania Tomasza Baron jest również międzynarodowe prawo spadkowe. W ramach swojej działalności na tym polu Tomasz Baron reprezentuje interesy spadkobierców w sprawach, w których całość lub znaczna część majątku spadkowego znajduje się zagranicą.

 • Życiorys

  Tomasz Baron urodził i wychował się w Katowicach. Jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, które zakończył uzyskaniem tytułu Master of German and Polish Law, oraz studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które zakończył uzyskaniem tytułu magistra prawa polskiego. Tomasz Baron ukończył studia prawnicze obroną prawno-porównawczej pracy magisterskiej z zakresu polskiego i niemieckiego prawa zamówień publicznych.

  Tomasz Baron jest polskim radcą prawnym i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach (od 2019 r.) oraz członkiem Izby Adwokackiej w Düsseldorfie (od 2020 r.), dzięki czemu posiada uprawnienia do wykonywania działalności doradczej w Niemczech i w Polsce, w tym z prawem do reprezentacji Klientów przed sądami obu państw.

  Ponadto Tomasz Baron posiada uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego jęz. niemieckiego i jest wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez polskiego Ministra Sprawiedliwości.

  Przed dołączeniem do zespołu kancelarii TIGGES Rechtsanwälte Tomasz Baron zdobywał doświadczenie praktyczne w polskich i niemieckich kancelariach prawnych oraz instytucjach zajmujących się polsko-niemieckim obrotem prawnym.

 • Znajomość języków

  Niemiecki, Angielski, Polski