Zespół

Georg Schmidt

schmidt@tigges.legal

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T: +49 211 8687-175
F: +49 211 8687-230

Georg Schmidt

Główna dziedzina działalności doradczej

Georg Schmidt, dyplomowany ekspert z zakresu gospodarki finansowej (FH), certyfikowany adwokat specjalista (Fachanwalt) z zakresu prawa podatkowego oraz spadkowego, jest partnerem w kancelarii TIGGES. Georg Schmidt doradza zarówno krajowym i międzynarodowym, z reguły średniej wielkości przedsiębiorcom we wszelakich sprawach z zakresu prawa gospodarczego z elementami prawa cywilnego, podatkowego i spółek, jak również osobom fizycznym w sprawach z zakresu prawa spadkowego i podatkowego. Georg Schmidt posiada bogate doświadczenie w szczególności w zakresie opracowywania rozwiązań z zakresu prawa spadkowego i podatkowego w obszarze podatku od spadków i darowizn, opracowywania rozwiązań w zakresie przekształcania podmiotów prawa oraz w zakresie planowania dziedziczenia, w tym wykonania testamentu.

Georg Schmidt doradza również Klientom w trakcie postępowań skarbowych przed sądami finansowymi.

Kolejnym obszarem działalności Pana Georga Schmidta jest doradztwo na rzecz austriackich przedsiębiorców we wszelkich zagadnieniach związanych z niemiecko-austriackim obrotem prawnym.

 • Życiorys

  Po uzyskaniu matury Georg Schmidt od 1996 do 1999 odbywał studia w wyższej szkole finansów dla Północnej Nadrenii-Westfalii w Nordkirchen, gdzie uzyskał tytuł akademicki ekonomisty finansowego („Diplom-Finazwirt (FH)"). W latach 1999 - 2003 Georg Schmidt studiował nauki prawne na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie, gdzie wybrał specjalizację w prawie podatkowym. Po złożeniu pierwszego egzaminu państwowego świadczył pracę dla spółki biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych Deloitte & Touche GmbH w Düsseldorfie.

  Georg Schmidt odbył aplikację w sądzie okręgowym w Düsseldorfie (Landgericht Düsseldorf) odbywając staż w okręgowym urzędzie skarbowym Północnej Nadrenii-Westfalii (Landesfinanzverwaltung NRW), w sądzie do spraw finansowych w Düsseldorfie oraz w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte. Drugi państwowy egzamin prawny Georg Schmidt złożył w czerwcu 2006 również w Düsseldorfie.

  Od maja 2013 Georg Schmidt posiada uprawnienia jako akwokat specjalista w zakresie prawa podatkowego.

  Od lutego 2017 roku Georg Schmidt został przyjęty jako sakwokat specjalista w dziedzinie prawa spadkowego.

  W czerwcu 2019 r. Georg Schmidt został mianowany nowym konsulem honorowym Republiki Austrii w Nadrenii Północnej-Westfalii.

 • Znajomość języków

  Niemiecki, Angielski