Zespół

Dr. Georg Jaster

jaster@tigges.legal

Zollhof 8
40221 Düsseldorf
T: +49 211 8687-145
F: +49 211 8687-100

Dr. Georg Jaster

Główna dziedzina działalności doradczej

Dr Georg Jaster piastuje w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte stanowisko Seniorpartnera i oprócz tytułu niemieckiego adwokata posiada również tytuł polskiego adwokata i jest dopuszczony do wykonywania zawodu w Polsce. Główny przedmiot jego działalności doradczej obejmuje międzynarodowe prawo handlowe i spółek oraz prawo pracy z aspektami międzynarodowymi.Dr Jaster doradza również w zakresie międzynarodowego prawa ochrony środowiska, kwestii związanych z zamówieniami publicznymi oraz w zakresie przestrzegania przepisów i zwalczania korupcji.

Doradza przede wszystkim firmom niemieckim, polskim i francuskim w związku ze współpracą transgraniczną, w zakresie zakupów i udziałów w przedsiębiorstwach, a także w zakresie sprzedaży i dystrybucji towarów i usług. Jego działalność doradcza koncentruje się również na projektach logistycznych, w szczególności dla transportu kolejowego.

Dr Jaster angażuje się również na rzecz międzynarodowego arbitrażu i uczestniczył w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych w Polsce, Niemczech, Austrii i na Madagaskarze. Dr Jaster posiada również doświadczenie praktyczne zdobyte w państwach Europy Wschodniej oraz w krajach wywodzących się z kultury prawa francuskiego. W ramach swojej działalności doradczej jak i naukowej dr Jaster korzysta i uwzględnia różnice w porządkach prawnych, a także w kulturze obrotu i mentalności partnerów pochodzących z innych państw.

  • Pozostałe dziedziny działalności

    Dr Jaster angażuje się intensywnie również w działalność pozaprawniczą, w szczególności w zakresie polsko-niemieckiego i niemiecko-madagarskiego porozumiena. Dr Jaster jest członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia dla Edukacji Wschodnioeuropejskiej oraz Grupy Międzynarodowego Obrotu Prawnego działającym przy niemieckim Stowarzyszeniu Adwokatów, a także udziela się na rzecz klubu Club des Affaires en Rhénanie du Nord Westphalie.

  • Życiorys

    Dr Georg Jaster studiował „prawo" na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem, na którym następnie pracował jako pracownik naukowy. Po spędzonym w Polsce okresie naukowym dr Jaster na początku lat 90-tych uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Tematem jego pracy doktorskiej była problematyka polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 1995 roku wykonuje zawód adwokata w Niemczech w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte. W roku 2004 dr Jaster uzyskał również tytuł polskiego adwokata i jest dopuszczony do wykonywania zawodu w Polsce. W latach 2013-2016 dr Jaster kierował projektem z zakresu ochrony środowiska na rzecz społeczności cywilnej w Antananarivo na Madagaskarze.

  • Znajomość języków

    Niemiecki, Angielski, Francuski, Polski