Nieruchomości & najem komercyjny

.

Nasz zespół od wielu lat wspiera krajowe i zagraniczne firmy z branży nieruchomości. Świadczone przez nas usługi skupiają się przede wszystkim na doradztwie w sprawach najmu komercyjnego, ale również w sprawach związanych z zarządzaniem i wprowadzaniem nieruchomości na rynek. Nasz doświadczony zespół regularnie udziela wsparcia w ramach transakcji mających za przedmiot nieruchomości. W projektach, przy realizacji których doradzamy, wspieramy naszych Klientów również w powiązanych z nieruchomościami zagadnieniach, takich jak chociażby z zakresu prawa budowlanego, czy planowania przestrzennego.

W ramach doradztwa w zakresie planowania sukcesji osób prywatnych i przedsiębiorstw, stanowiącego istotny przedmiot naszej praktyki w zakresie prawa podatkowego i spadkowego, oferujemy naszym Klientom również wycenę nieruchomości dla celów podatkowych.

Możemy Państwu zaoferować nasze wsparcie w poniższym zakresie:

  • transakcje dotyczące nieruchomości – opracowywanie koncepcji, przeprowadzanie due diligence, sporządzanie i negocjacja umów, opracowywanie rozwiązań podatkowych
  • umowy najmu i dzierżawy
  • umowy nabycia nieruchomości
  • prawo budowlane
  • prawo nieruchomości, w szczególności ograniczenia rzeczowe na nieruchomościach
  • zagospodarowanie przestrzenne, umowy urbanistyczne, umowy dotyczące infrastruktury dla potrzeb nieruchomości, plany zagospodarowania przestrzennego
  • wycena nieruchomości dla celów podatkowych (przede wszystkim podatek od spadków i darowizn)

 

osoby Kontaktowe

Marius Rosenberg
rosenberg@tigges.legal
+49 211 8687 220

Dr. Dominik Wagner, LL.M.
wagner@tigges.legal
+49 211 8687 125

Devora Kacheva
kacheva@tigges.legal
+49 211 8687 146

Dr. Michael Tigges, LL.M., M.M.
tigges@tigges.legal
+49 211 8687 178

Gisela Hebrant, LL.M.
hebrant@tigges.legal
+49 211 8687 185

Skontaktuj się z nami!

Team Immobilien